Õpilasmalev

Järva valla õpilasmalev alustas tegevust 2019 aastal ning on mantlipärijaks endistes omavalitsustes toimunud õpilasmalevatele.

Maleva rühmad tegutsevad kõigis piirkondades ja osalemise võimalus on antud 105le noorele. 

Alates 2022 aastast korraldab malevat Järva Valla Noorsootöökeskus

2024 aastal algab Järva valla õpilasmalevasse kandideerimine 12. aprillil ja kestab kuni 29. aprillini. 

Kandideerimiseks tuleb tutvuda Järva valla Malev töökorralduse juhend, maleva ohutusjuhend ja maleva riskianalüüsiga ning esitada avaldus, mille täitmiseks on kaks võimalust: 

 1. E-avaldus. Programmi peab sisse logima lapsevanem/eestkostja, avalduse motivatsiooni osa tuleb kindlasti tulevasel malevlasel endal täita ning avalduse allkirjastab taas vanem/eestkostja.
 2. Järva valla õpilasmaleva 2024 avaldus. Lae alla Wordi fail, täida andmed (soovitame arvutis täitmist), prindi välja, allkirjastab lapsevanem. Allkirjastatud avaldus tuleb viia noortekeskuse noorsootöötajale või lähimasse Järva valla teeninduspunkti hiljemalt 29. aprilli tööpäeva lõpuks.

  

Järva vallas toimub 2024. aasta suvel Õpilasmalev 11 rühmas/kahes vahetuses: 

I vahetus 13.-28. juuni

 • Albu I rühm, 8 malevlast, 
 • Ambla/Aravete rühm, 15 malevlast, 
 • Imavere rühm, 10 malevlast, 
 • Järva-Jaani I rühm, 8 malevlast,
 • Koeru I rühm, 10 malevlast, 
 • Peetri rühm, 10 malevlast, 
 • Koigi rühm, 9 malevlast.

 II vahetus 3.-16. august

 • Albu II rühm, 8 malevlast, 
 • Järva-Jaani II rühm 8 malevlast, 
 • Koeru II rühm 10 malevlast, 
 • Koigi rühm, 9 malevlast.

 

Laekunud kandideerimisavaldustega tutvuvad malevajuht, rühmajuht ning piirkonna kooli esindaja. Malevasse kandideerijale peab maleva ajaks olema koolikohustus täidetud. Malevlaste valikul saab määravaks avalduse motivatsiooni osa – seega, noored mõelge hoolega see osa läbi ning osalus grupi tööintervjuul.

Kõigi tulevaste malevlastega sõlmitakse tööleping ning vanematel tuleb anda nõusolek, et noor nendel tingimustel malevas osaleb. 

Sellel aastal teeme veel veidi teisiti – maleva esimesed kaks päeva (13.-14. juuni ja 3.-4. august) toimuvad malevlastele kohustuslikud ööbimisega laagrid, mille ajal viiakse läbi kõik olulised töötoad: tutvumis- ja meeskonnamängud, töötukassa karjääriplaneerimise tegevused, tööohutuse koolitus, esmaabiõpe, jne. Seega jääb igale rühmale rohkem võimalusi planeerida endale jõukohaseid vaba aja tegevusi ning enam ei ole pika tööpäeva lõpus kohustuslikke tegevusi.

Malevlaste tööaja norm on vastavalt seadusele 4 kuni 7 tundi päevas ja töönädala pikkus 5 päeva. Tööpäeva algus on kell 9.00 ja lõpp vastavalt rühma omavahelisele kokkuleppele. Ühe malevavahetuse jooksul on arvestatud ühele noorele kuni 40 töötundi. Palgamääraks 4,86 eurot (bruto) tunnis. Noortele kindlustab töö Järva Valla Noorsootöökeskus vallaasutusena ning koostööpartnerid.

Malevapäeva võib koosneda kahest osas, I pool päevast kestab 4 tundi ja sisaldada töötegemist, siis toimub ühine söömine ja II pool päevast kas jätkatakse pooleli olevat tööd või rühm lähtub oma soovidest ja tehakse huvitegevust. Kui rühma tööplaan näeb ette peale lõunase tegevuse on see kõigile malevlastele kohustuslik. Kui peale nelja tundi tööd tegevusi rohkem ei ole, siis ei toimu ka toitlustamist.

Palgaarvestuse aluseks on tehtud töötundidest tööajatabel. See tähendab, et iga malevlase kohta peetakse eraldi arvestust, kui tööd ei tee, et saa ka tööaega kirja. Iga 50 töötatud minuti kohta on õigus võtta 10 pausi, mis arvestatakse töötaja sisse. Nooretele kindlustavad töö Järva Vallavalitsuse ametiasutused ning koostööpartnerid. 

 13.-14. aastastele malevlastele on mõeldud erinevad koristamistööd (prügikorjamine, põrandate pühkimine ja pesemine jne) Järva valla erinevais paigus; parkides ja valla asutuste esistel kõnniteedel teeplaatide vahede puhastamine ja umbrohu käsitsi kitkumine jms lihttööd, kus töövahenditeks on peamiselt kindad, hari, mopp, prügikotid, ämbrid jne. 

15.-17. aastased malevlased võivad teha ka mõningaid lihttransporditöid (nt tõstavad raamatuid raamatukogus, laovad puid jne) ja kasutada järelevalve all heakorratöödel labidat ja reha. Erandkorra, eraldi juhendamise ja järelevalve all teravaid tööriistasid (käärid, noad). 

Kui kehtivatest piirangutest tulenevalt tuleb teha malevas ümberkorraldusi võetakse ühendust kõigi malevlastega. 

  

Täpsustavat infot saab rühmajuhtidelt või malevajuhilt noorsootöökeskuse juhatajalt Aune Suve-Kütilt aune.suve-kutt@jarva.ee, 5380 1344. 

Maleva tööde valimisel on arvestatud töölepingu seaduses seatud piirangutega. Töid teostatakse Järva valla territooriumil. Malevlasi juhendavad kogemustega ning kvalifikatsiooniga rühmajuhid, kes enne tööle asumist tutvustavad malevlastele töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning viivad läbi töö juhendamise.

Infokiri lapsevanemale ja noorele  - annab ülevaate maleva tingimustest.

Malev töökorraldusejuhend- on tööjuhend kõigile malevaga seotud osapooltele - rühmajuhendajatele, malevlastele ja nende vanematele, tööandjatele jne.

OHTUSJUHEND - on juhend igale malevalasele ja tööandjale, kuidas korraldada alaealiste töö noorte jaoks ohutult. Kohustuslik igale malevlasele juba enne avalduse esitamist.

RISKIANALÜÜS - on analüüs, kus on toodud ära erinevad riskid, millega võib malevlane tööajal kokku puutuda ning tegevuste kirjeldus millega riske maandatakse. Kohustuslik igale malevlasele juba enne avalduse esitamist.

MALEVASSE KANDIDEERIMINE

E-avaldus - NB! programmi logib sisse lapsevanem

Järva valla õpilasmaleva 2024 avaldus - wordi fail, mille võib alla laadida, täita arvutis (soovitame) või väljaprintida ning täida käsikirjas. Allkirjastada ja edastada hiljemalt 8. mail aadressil jarva.noorsootootöökeskus@jarva.ee 

Järva valla Õpilasmalev sündis peale 2017 aasta haldusreformi, kui lisaks seitsmele vallale ühendati ka seitse erinevat õpilasmalevat. Alates 2022 aastast korraldab Järva valla Õpilasmalevat Järva Valla Noorsootöökeskus.  Ühe maleva suve jooksul pakume tööde pea 130 noortele. Tööd pakuvad nii erinevad asutused ja ettevõttel üle kogu valla. Maleva rühmajuhtideks on peamiselt noorsootöötajad aga kaasatud on ka rühmajuht Kaitseliidust.

Vikipedia andmetel 17. veebruaril 1967 võttis ELKNÜ KK büroo  (Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Keskkomitee) vastu otsuse luua Eesti Õpilaste Töömalev (EÕT), mille nimeks sai 1970. aastal Eesti Õpilasmalev (EÕM).

Mõte õpilaste puhkuse ühendamisest tööga ei sündinud üleöö. Õpilaste, eriti aga linnalaste töökasvatus oli nii hariduselu juhtide kui ka kõigi nende inimeste südamel, kes tundsid muret noorte tuleviku pärast. 1966. aasta detsembris ütles Eesti NSV haridusminister Ferdinand Eisen: "Töökasvatus ei piirdu üksnes tööõpetusega. On vaja parandada seda rinnet, mis on väljaspool koolitunde. Mõelda tuleb suvistele töö- ja puhkelaagritele."

1967. aastal oli malevlasi 278, tegutses 7 rühma ja malevlase keskmine päevapalk oli 2,90 rubla. 1978. aastal oli malevlasi juba 11 728, tegutses 420 rühma ja keskmine päevapalk oli 5,12. 1980. aastal oli malevas 15 370 vormikandjat, sealhulgas 1000 täiskasvanud komandöri. 1983. aastal ületati 20 000 malevlase piir.

Peamiseks tööandjaks on Järva vald, kus tehakse koostööd piirkonnajuhtide ning erinevate allasutustega. Teeme meeleldi koostööd ka piirkonna kogukondadega ja ettevõtjatega.

Noorte tööandjal tuleb arvestada, et noorte vanuserühm on 13.-17. eluaastat, ühe tööpäeva pikkus on 4-6 tundi (sõltub noorte vanusest), töö peab vastama alaealiste töötamise ohutuse tingimistele ning lisaks rühmajuhile peaks töö juures viibima tööandja poolne juhendaja.

Oleme tänulikud iga töökogemuse eest, mille noored saavad. Kuna töötasu noortele maksab vald, siis ootame koostööpartneritelt ka vastutasuks noortele – näiteks lõunasööki peale tööd, mõne ekskursiooni või väljasõidu korraldamist vms. Partnerites tööandjatega sõlmime lepingu  millega fikseeritakse vastastiku kasulikud kokkulepped.

Kui Sa oled huvitatud noortele töökogemuse pakkumisest, siis palun võta ühendust Järva valla õpilasmaleva juhiga, Aune Suve-Kütt aune.suve-kutt@jarva.ee tel: 5380 1344.

 

OÜ Tammsaare,

Liivasaare talu,

Mäeotsa Hobitalu,

Ervita Marjakasvatuse OÜ,

MTÜ Hobihobu,

AS E-Piim Tootmine,

Aivo Nugis FIE,

Kilplaste Teemapark

MTÜ, Esnagalerii jt.

I vahetus 13.-28. juuni

Albu I rühm, 10 malevlast, 40 töötundi, 
Juhendajad Alliken Koršunov Albu.Noortekeskus@jarva.ee, 5665 4033

Ambla/Aravete rühm, 15 malevlast, 40 töötundi
Juhendaja Sirle Gunin aravete.noortekeskus@jarva.ee, 503 8130

Imavere rühm, 10 malevlast, 40 töötundi
Juhendaja Piret Ranne, Imavere.Noortekeskus@jarva.ee, 5379 6434

Järva-Jaani I rühm, 8 malevlast, 40 töötundi
Juhendaja Janika Nukke, Jarva-Jaani.Noortekeskus@jarva.ee, 526 5985

Koeru I rühm, 10 malevlast, 40 töötundi
Juhendaja Kadi Tamp, Koeru.Noortemaja@jarva.ee, 551 8394

Koigi rühm, 9 malevlast, 40 töötundi
Juhendaja Saima Kams, Koigi.Noortekeskus@jarva.ee, 5698 0781

Peetri rühm, 10 malevlast, 40 töötundi
Juhendaja Pille Piigert 

 

II vahetus 5.-16. august

Albu II rühm, 8 malevlast, 40 töötundi
Juhendajad Cevin Pent, Albu.Noortekeskus@jarva.ee, 5353 9640

Järva-Jaani II rühm 8 malevlast, 40 töötundi
Juhendaja Janika Nukke, Jarva-Jaani.Noortekeskus@jarva.ee, 526 5985

Koeru II rühm 10 malevlast, 40 töötundi
Juhendaja Kadi Tamp, Koeru.Noortemaja@jarva.ee, 551 8394

Järva valla õpilasmalevat on viimastel aastatel toetanud AS Põlluvara Vestman Grupist ja HARNO Maleva suve programmist.