Meie

Järva Valla Noorsootöökeskus moodustati 1.01.2022 Järva Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 9. Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskuse nimetati ümber Järva Valla Noorsootöökeskuseks ning sellega liideti Imavere Valla Avatud Noortekeskuse, Koeru Noortekeskus, Koigi Noortekeskuse (mille koosseisu kuulus ka Päinurme noortetuba) ning Ambla Kultuurikeskuse struktuuriüksuse Ambla valla Avatud Noortekeskus (mis tegutseb kolmes asukohas: Ambla alevikus ja Aravete alevikus ning Albu külas). 

Järva Valla Noorsootöökeskus kannab Järva vallas pikaaegset noorsootöö traditsiooni. 2001 aastal alustas tegevust esimene noortekeskus. 

ASUKOHT

Järva Valla Noorsootöökeskuse ametil asukoht on Piibe mnt 21/2, Aravete alevik, Järva vald. 

Noorsootöökeskuse teeninduspiirkond on kogu Järva vald.

Noorsootöökeskuse valdkonnad Järva vallas:

  • avatud noorsootöö – noortekeskuste tegevus, kus on väljund igale noorele: avatud, vabatahtlik, kättesaadav ja ligipääsetav, võrdseid võimalusi pakkuv ning ei sea eeltingimusi. Oluline on märkamine, individuaalne tähelepanu ja lähenemine, noorte annete avastamine ning nende arendamine. Lisaks võib lugeda
  • erinoorsootöö  – noorsootöö valdkond, mis loob riskioludes elava(te) ja/või sotsiaalselt hälbiva käitumisega noor(t)e kasvamis- ja arengueeldused, aktiivistades noor(t)e võimeid ja oskusi ning suurendades motivatsiooni.  Erinoorsootööd tehakse koos noore, tema perekonna, avaliku ja kolmanda sektoriga. Lisaks võib lugeda
  • noorteinfo –  pakub noortele ümbritsevast elust vajalikku teavet, toetades nende iseseisvust ning suurendades mõtestatud osalust ühiskonnas. Lisaks võib lugeda Vaata ka NISTIKU videot  https://youtu.be/qIbxO2td-zM
  • noortenõustamine – noortel on küsimusi ja muresid millega nad kimpu jäävad. Meie noorsootöötajad püüame leida iga noore küsimusele vastuse ja murekohale spetsialistist kes teda toetada ja nõustamise oskab. Lisaks võib lugeda Seksuaaltervise kliiniku lehelt või Peaasi.ee
  • noorte osalus – noorte võimalus kaasarääkida erinevatel ühiskondlikel teemadel on oluline osa meie ühiskonna arengus. Toetame õpilasesindusi ja noortevolikogus. Alates 2023 aastas võimaldab Järva vald noorte omaalgatusprojektide toetamist. Noorte osaluse kohta võib lisaks lugeda Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehelt.
  • rahvusvaheline noorsootöö – rahvusvaheline noorsootöö nii noorte kohtumiste, kui vahetustena avardab osalejate silmaringi ning aitab paremini mõista miks maailm toimib just nii nagu ta seda teeb. Toetame noori nende ideede projektiks saamisel ja Erasmus+ vahendite soetamisel. Lisaks võib tutvuda Erasmus+ ja solidaarsuskorpuse võimalusetega.
  • suurürituse korraldamine – noorte jaoks on olulised eakaaslased ja me toetame noori Järva vallas paar korda aastas suuremate ürituste korraldamisega. 
  • õpilasmalev – noorte esimese töökogemuse saamiseks korraldab noorsootöökeskus Õpilasmalevat, millest saab osa 11 erinevas rühmas kokku pea 130 noort. Selle aasta õpilasmaleva koht saad rohkem teada, kui loed lingilt Õpilasmalev

 

Noorsootöökeskuse struktuuriüksused on meie noortekeskused