Dokumendid

REGULEERIVAD DOKUMENDID

 Järva Valla Noorsootöökeskuse põhimäärus 
 Järva Vallavolikogu 06.08.2021 määrusega nr 21 

Järva Valla Noorsootöökeskuse töökorralduse reeglid
Töökorralduse reeglid 

Järva Valla Noorsootöökeskuse noortekeskuse kodukord
KODUKORD

Järva Valla Noorsootöökeskuse dokumendid 
dokumendiregister 

Järva Valla kinnitatud ruumide kasutamise kord 
 Järva Vallavalitsuse 20.04.2022 korraldus nr 231 

ARENGUDOKUMENDID

 Järva valla noorsootöö kvaliteedihindamine 2021 
Järva valla noorsootöö kvaliteedihindamine 2021

 

 

 

NOORTE OMAALGATUS PROJEKTIDE TOETUS
Selle kohta saad lähemalt infot noortevolikogu alt