Huviharidus ja -tegevus

Järva vald peab ühte huvikooli.

KOERU MUUSIKAKOOLI võimaluste kohta võid lähemalt lugeda kooli koduleheküljelt või jälgi facebooki seina.

Järva vallas koondab huvitegevuse informatsiooni – huvitegevuseregister HUVIHUNT

HUVIHUNDI kasutamise juhend


Järva vallas korraldavad noortele huvitegevust nii valla hallatavad asutused (koolid, noortekeskused, rahvamajad ja spordikeskused), kui ka teenuspakkujad (MTÜd, FIEd). 

Kõige enam noori kaasab Paide Linnameeskonna Viktor Metsa Jalgpallikool.  

Järva vald toetab huvihariduse ja huvitegevuse korraldajaid vastavalt vastuvõetud korrale. 

Järva Vallavolikogu 29.12.2021 nr 30 määrus “Järva valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord