2023 aasta projektid

Euroopa Solidaarsuskorpuse kohaliku noort projekti “Aktiivne liikumine toetab vaimset tervist

Projekti eesmärk on, et meie kogukonna liikmed oleksid füüsiliselt ja vaimselt terved ja tunneksid ennast kogukonda kuuluvana, kus arvestatakse ka nende mõtete ja ideedega.
Oma tegevusega soovime toetada kogukonnaliikmete füüsilist ja vaimset tervist. Lisaks anda neile võimalus kuuluda kogukonna gruppi, kus neil on võimalik ennast füüsiliselt ja vaimselt turgutada, leida mõttekaaslasi ja tuge oma muredele. Grupis on võimalik välja pakkuda oma ideid järgmisteks tegevusteks.

 

2022 aasta projektid

Erasmus+ noorsootöötajate õpirände projekt “Kogume ideid järgmiseks sammuks kohalikus noorsootöös”

Projekti raames viidi 2022 oktoobrikuus läbi Järva valla noorsootöötajate õpiränne Koldingi omavalitsusse. Õppirände ajal tutvuti noorsootöötajad Taanis noori toetava võrgustiku tööga ning formaalse ja mitteformaalse hariduse lõiminguga. Eesmärgiga arendada Järva vallas noori toetavat võrgustikku ning korraldada formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimingut Taani praktikate näitel.