Imavere noortekeskus

Aadress: Kiigevere tee 5/2, Imavere küla, Järva vald, 72401 Järvamaa

Sissepääs Imavere rahvamaja spordihoone poolses küljes. Tegevused kahle korrusel.

Noorsootöötaja Piret Ranne

Mobiil: 5204085
E-post: Imavere@jarvanoored.ee

Lahtioleku aeg:

E,T, K, N 13.00-17.00 R 12.00-17.00; 

Noortekeskus asub Imavere Rahvamaja samas majas, sissepääs spordisaali poolt. Toimetame läbi kahe korruse (all keldris on kaks ruumi ja üks esimesel korrusel).

TULE JA ASTU SISSE!

Noortekeskusel on ka Imavere piirkonna noortele oma discord, kutset tuleb noorsootöötajalt küsida.

AJALUGU

Imaveres on noorsootööga tegeletud aastakümneid. Esimesed pildid ja märkmed noorte toimetamistest pärinevad aastast 1994-1995. Sel ajal oli noorsootöö väga tihedalt seotud Imavere Huvikeskuse (praegune Imavere Rahvamaja) toimetamistega. Aastal 2008 ehitati välja rahvamaja keldrikorrus ja noortekeskus sai päris oma ruumid. Lisaks noorte omaalgatuslikele projektidele ja sündmustele on noortekeskus pakkunud tuge ka noorteorganisatsioonide tööle. Nii on Imavere noored olnud Eesti 4H aktiivsed liikmed ja andnud jõudu Kodutütardele kui ka Noorte kotkaste salgale.

Sügisel helkuripuu ehtimine ja helkurite kogumine ning meisterdamine.

Halloweeni disco ja kohvik.

Kunstihuvilistele noortele kunstikoda.

12.august rahvusvahelise noortepäeva tähistamine.

Imavere Noortekeskuse ruume ja inventari on võimalik kasutada noorte omaalgatuslikeks sündmusteks tasuta (kui see on kooskõlas EV seaduste ja määrustega). Samuti on võimalik laste ja noorte sünnipäevade tähistamiseks noortekeskuse keldrikorruse ruume välja rentida koos seal leiduva inventariga.

Noortekeskuses on WIFI, pesemisvõimalus, toidu soojendamise võimalus, piljard, kodukinosüsteem, muusikakeskus , pingpongilaud, lauajalgpall, Xbox 360 koos kinect liidesega ja toidu säilitamiseks külmkapp. Kokkuleppel noorsootöötajaga on kasutada ka kööginõud (kausid, kannud, kruusid jms.) Rohkem infot noortekeskusest laenutatava inventari suhtes saab noortekeskusest kohapealt või e-posti teel.

Noorsootöökeskuse ruumide kasutamiseks andmise hinnakirja on kehtestanud Järva Vallavalitsus 20.04.2022, korraldus nr 231 

1.4.1. piljarditoa ja telekatoa kasutamine lastele ja noortele suunatud sündmuse korraldamiseks 6
eurot tund ja 45 eurot ööpäev;
1.4.2. ruumide kasutamine muul eesmärgil 15 eurot tund.

Õpilasmalevasse saab kandideerida vähemalt 13 aastane noor. Malev on töö-ja puhkelaager, mis tähendab seda, et töö kõrvale pakutakse noorele erinevaid meelelahutuslikke, õpetlikke tegevusi. Töö eest teenib noor ka töötasu, töötasu suurus fikseeritakse töölepingu alusel. Imavere õpilasmalevas on traditsioonilised tööd: saarekuusiku puhkeala korrastus, rohimine, noortekeskuse ruumide sügavpuhastus ning spordi ja mänguväljakute korrastamine. Tööd on kerged ja ei nõua suurt pingutust. Imavere õpilasmalev ei ole ööbimisega ning malevapäeva kestvus koos vabaaja tegevustega on 7h. Malevlasele on tagatud malevapäeva sees lõunasöök.

 

Selle aasta täpsem maleva info on ÕPILASMALEVA lingi all.